Turvallisuuskoulutukset

Tehokkaimmin koko työyhteisön kaasuturvallisuuden varmistat antamalla säännöllisesti kaasualan turvallisuuskoulutusta työntekijöille. Erityisesti turvallisuuskoulutusta tarvitsevat työntekijät, jotka ovat vastuussa kaasuturvallisuudesta tai käyttävät työtehtävissään kaasuja.

GasSol’in asiantuntijan pitämä koulutus antaa työntekijöille hyvät valmiudet toimia työympäristössä ennaltaehkäisevästi ja turvallisesti. Koulutuksen käytyään työntekijä tietää työympäristössään käytössä olevien kaasujen ominaisuudet ja kaasujen käsittelyyn, käyttöön ja varastointiin liittyvät riskit. Työntekijä osaa toimia ennaltaehkäisevästi minimoiden kaasuturvallisuuden riskitekijät.

GasSol’in koulutukset ovat vuorovaikutteisia: Luentojen ohessa on ryhmätöitä ja osallistujia aktivoivia kysymyksiä ja väittämiä, joilla saavutetaan tehokas oppimisvaikutus. Osallistujille jaetaan koulutusaineistotiivistelmät koulutuksen yhteydessä ja koulutuksesta annetaan todistus.

GasSol kouluttaa:

  • Palo- ja pelastusviranomaiset
  • Terveydenhuollon oppilaitokset
  • Julkisen ja yksityisen sektorin terveydenhuollon palvelut
  • Teollisuus